Pengumuman Lomba Menulis

A. KATEGORI PELAJAR

Pelajar – Juara I – Dasasila Bandung #9 – Alisa Kotwhani

Pelajar – Juara II – Dasasila Bandung #2 – Selo Rasyd Suyudi

Pelajar – Juara III – Dasasila Bandung #3 – Alya Eka Khairunnisa

 

B. KATEGORI UMUM

Umum – Juara I – Dasasila Bandung #3 – Adesta Sheila Karolin

Umum – Juara II – Dasasila Bandung #3 – Ulfah Mawaddah

Umum – Juara III – Dasasila Bandung #3 – Abdullah Faqih

Share